Empares houdt zich aan de beroepscode van de beroeps-organisatie NPBP. (www.nbpb.nl/index.php?pid=14) Empares doet er alles aan om de financiële belangen van de cliënt optimaal te behartigen. Indien er onverhoopt toch een klacht zou ontstaan over de werkwijze dan beschikt Empares over een eigen klachtenprocedure. Het doel is om een klacht naar tevredenheid van de cliënt af te wikkelen.